Ščetka za ginekološki bris

Loparček za visoki ginekološki bris

Namen uporabe:
Ščetka (koda 2220) služi za odvzem brisa iz materničnega vratu (cervix uteri).

Bris materničnega vratu je sestavni del preventivnega ginekološkega pregleda in je zelo uspešna metoda pri zgodnjem odkrivanju predrakavih sprememb na materničnem vratu.

Loparček za visoki ginekološki bris

Rak materničnega vratu je namreč druga najpogostejša oblika raka pri ženskah. Z zgodnjim odkrivanjem in pravočasnim zdravljenjem predrakavih sprememb je mogoče zmanjšati obolevnost in umrljivost za invazivnim rakom materničnega vratu. Z analiziranjem odvzetega brisa je možno odkriti tudi razna druga obolenja in vnetja ženskih rodil.

Odvzem in pregled celic brisa materničnega vratu in materničnega ustja, imenujemo tudi PAP test. To je presejalni test in je ključni del rednih preventivnih ginekoloških pregledov.

Način uporabe:
Razprete vaginalni kanal s spekulumom, tako da je cerviks viden. Odprete embalažo, primete ščetko za držalo in jo vzamete iz cevke. Ščetko nežno vstavite v cervikalni kanal do takšne globine, da so vlakna ščetke še vidna, jo previdno zavrtite okoli svoje osi, da pobere čimveč celic za citološko preiskavo in jo počasi potegnete iz kanala. Pomembno je, da ščetka pobere čimveč celic s spodnjega dela endocervikalnega kanala, kjer najpogosteje nastajajo patološke spremembe. Odvzete celice razmažete na stekelce ter napravite fiksacijo. V laboratoriju nato citolog(-inja) bris analizira in ugotovi morebitna obolenja oz. spremembe celic.

Pri odvzemu brisa materničnega vratu se lahko pojavi manjša krvavitev, zato se endocervikalni bris vedno opravi po odvzemu brisa materničnega ustja (z loparčkom). Le tako odvzet bris (s ščetko in loparčkom) omogoča celovito citološko preiskavo.

Odvzem brisa opravi strokovno usposobljena oseba
(ginekolog-inja).


Izdelek je za enkratno uporabo.

Ščetke so sterilne in v vrečkah pakirane posamično. V osnovni škatli je 100 kosov.

Ščetka je bila testirana na Ginekološki kliniki v Ljubljani.
Ščetke za ginekološki bris

Odvzem brisa
Slika: Prikaz odvzema ginekološkega brisa

 Prospekt Ščetka za ginekološki bris (312 Kb)

Vse pravice pridržane © Metaloplast d.o.o. Kobarid | tel.: +386 (0)5 38 48 043