Loparček za ginekološki bris

Loparček za ginekološki bris

Namen uporabe:
Loparček za ginekološki bris - po Ayru (koda 3030) je narejen iz kakovostnega lesa in služi za odvzem brisa z ustja maternice.

Bris ustja maternice je sestavni del preventivnega ginekološkega pregleda in je zelo uspešna metoda pri zgodnjem odkrivanju predrakavih sprememb na materničnem vratu. V tem predelu se pri ženskah najpogosteje pojavljajo rakaste tvorbe, zato je kvaliteten in pravočasen bris velikega pomena pri diagnosticiranju in zgodnjem odkrivanju bolezenskih sprememb.

Odvzem in pregled celic brisa materničnega vratu in materničnega ustja, imenujemo tudi PAP test. To je presejalni test in je ključni del rednih preventivnih ginekoloških pregledov.

Način uporabe:
Razprete vaginalni kanal s spekulumom, tako da je cerviks viden. Počasi potisnete srčasti del loparčka do materničnega ustja tako, da je daljši del na vhodu v cervikalni kanal in zavrtite loparček okoli svoje osi oz. postrgate po površini ustja maternice. Pri tem je pomembno, da loparček pobere čimveč celic z materničnega ustja, pa tudi s spodnjega dela endocervikalnega kanala, kjer najpogosteje nastajajo patološke spremembe. Odvzete celice razmažete na stekelce ter napravite fiksacijo. V laboratoriju nato citolog(-inja) bris analizira in ugotovi morebitna obolenja oz. spremembe celic.

Za celovito citološko preiskavo, je potrebno odvzeti bris s ščetko in z loparčkom. Pri brisu materničnega vratu se lahko pojavi manjša krvavitev, zato se endocervikalni bris (s ščetko) vedno opravi po odvzemu brisa materničnega ustja.

Odvzem brisa opravi strokovno usposobljena oseba
(ginekolog-inja).


Opozorila:

  • Za enkratno uporabo.
  • Izdelek je NESTERILEN in namenjen za enkratno uporabo. Pred uporabo ga je potrebno sterilizirati, npr. s parno sterilizacijo (45-55 min, 140° - 150° C).

Loparčkov je v osnovni škatli 100 kosov.
ce

Odvzem brisa z loparčkom
Slika: Bris celic z materničnega vratu za Pap test

 Prospekt Loparček za ginekološki bris (36kb)

Vse pravice pridržane © Metaloplast d.o.o. Kobarid | tel.: +386 (0)5 38 48 043